Novinky

ZO SVETA DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA

Novelou zákona o dani z príjmov platnou od 1. 1. 2017 sa s účinnosťou od 1. januára 2018 rušia daňové licencie. Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok bude platiť daňovú licenciu poslednýkrát za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2017. Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok bude platiť daňovú licenciu poslednýkrát za...

Zriadenie elektronickách schránok upravuje zákon č. 305/2013 Z.z. (zákon o eGovernmente). Schránky slúžia na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci. Elektronické schránky zriaďuje Úrad vlády SR pre fyzické osoby, podnikateľské subjekty (právnické aj fyzické), orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva.

ASTRAFIN s.r.o., Osloboditeľská 10, 831 07 Bratislava, +421 948 514 277
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!