Cenník
ROZHODUJÚCA JE PRE NÁS KVALITA, NIE KVANTITA

Tak ako vo všetkom, tak aj medzi fimami existujú menšie či viac významné rozdiely a špecifiká. 

Vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré majú vplyv na účtovníctvo podniku, sa snažíme ku klientom pristupovať individuálne. 


 • Konečné ceny sa stanovujú dohodou strán v závislosti od charakteru, množstva a štádia pripravenosti dokladov, náročnosti spracovania, vedenia zákaziek, stredísk a pod. a tiež od Vašich individuálnych požiadaviek a potrieb. Pri veľkom počte dokladov alebo u zabehnutých klientov môže byť po dohode cena za spracovanie stanovená aj ako mesačný paušál.
 • Zaisťujeme pre klienta kompletný servis a požadujeme jedine donesenie kompletných dokladov k spracovaniu v dostatočnom predstihu, obvykle do 15. - 20. dňa nasledujúceho mesiaca (podľa dohody).  V prípade, že klient dodá doklady 48 hodín pred termínom na podanie DPH priznania, účtujeme príplatok za expresné spracovanie. U neplatiteľov DPH odporúčame predkladať doklady k spracovaniu aspoň raz za štvrťrok (v dohodnutých termínoch). Za nárazové spracovanie dokladov raz ročne až po skončení zdaňovacieho obdobia, sa účtuje príplatok. Aj preto sa oplatí dodávať doklady priebežne.
 • Ak doklady dodané zákazníkom na spracovanie nie sú vytriedené a zoradené, alebo ak neobsahujú všetky náležitosti účtovného dokladu, dodávateľ si vyhradzuje právo fakturácie poplatku za vypracovanie a tlač takéhoto účtovného dokladu a s tým spojených úkonov podľa cenníka.
 • Mzdové účtovníctvo a personalistika sa nezahŕňajú do ceny za účtovníctvo a sú ocenené samostatne.
 • KONEČNÁ CENA SA STANOVUJE DOHODOU.
 • V prípade záujmu Vám preto radi zostavíme presnejšiu cenovú kalkuláciu podľa Vašich požiadaviek a individuálnych potrieb a pripravíme pre vás vhodné riešenie. 


Pre bližšiu kalkuláciu nám do správy napíšte nasledujúce informácie:

 • či ste právnická osoba, fyzická osoba alebo nezisková organizácia, 
 • či ste firma s účtovnou históriou alebo ste novozaložená firma,
 • či máte záujem o jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, prípadne poradenstvo či daňové priznanie, 
 • či ste platiteľ DPH, či mesačný alebo štvrťročný (informáciu, či prevažne obchodujete s tuzemskom, s krajinami EU, či s krajinami mimo EU),
 • približný počet účtovných položiek v účtovnom resp. peňažnom denníku za 1 mesiac. 

Ak nepoznáte približný počet položiek v denníku za mesiac, uveďte nasledujúce informácie:

 • priemerný počet vystavených faktúr a iných pohľadávok za mesiac, 
 • priemerný počet došlých faktúr a iných záväzkov za mesiac (zmluvy, dane, splátky a iné), 
 • počet pokladničných dokladov za mesiac (aj informáciu o tom, či si ich vystavujete a zakladáte sami), 
 • informáciu, či prevádzkujete platobný terminál na príjmanie platieb,
 • priemerný počet položiek na bankovom výpise za mesiac na každom bankovom účte,
 • informáciu o počte kariet dlhodobého majetku,
 • počet zamestnancov a ich typ pracovného pomeru.
 • pár slov o tom, čím sa Vaša firma zaoberá (služby, predaj tovaru, výroba, doprava, vývoz, dovoz, tovar alebo služby vrámci EU a pod.)

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať  https://mmuctovnictvo.webnode.sk/kontakt/


... a v ponuke je mnoho ďalších služieb ...

individuálnu cenovú ponuku Vám pripravíme na základe Vašich požiadaviek


 • Zápisom v podvojnom účtovníctve sa rozumie jeden zápis do účtovného denníka, pričom sú použité zložité zápisy, tj. v jednom riadku je zápis na stranu MD a súčasne aj na stranu DAL. Napr. jednopoložková faktúra u platiteľa DPH = 2 riadky v účtovnom denníku.
 • Zápisom v jednoduchom účtovníctve sa rozumie 1 riadok v peňažnom denníku, 1 zápis do knihy záväzkov, 1 zápis do knihy pohľadávok, 1 zápis do kníh majetku, 1 zápis do knihy sociálneho fondu, 1 zápis do knihy interných dokladov.


Vyplňte formulár a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.