Cenník
ROZHODUJÚCA JE PRE NÁS KVALITA, NIE KVANTITA

Tak ako vo všetkom, tak aj medzi fimami existujú menšie či viac významné rozdiely a špecifiká. 

Vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré majú vplyv na účtovníctvo podniku, sa snažíme ku klientom pristupovať individuálne. 

Základné ceny za spracovanie jednoduchého účtovníctva začínajú sumou 30 Eur/mes., pri podvojnom  účtovníctve už od 50 Eur/mes., mzdy spracujeme v cene už od 30 Eur/mesV prípade záujmu Vám radi zostavíme presnejšiu cenovú kalkuláciu podľa Vašich požiadaviek a individuálnych potrieb a pripravíme pre vás vhodné riešenie.

Pre bližšiu kalkuláciu nám do správy napíšte odpovede na doleuvedené otázky, alebo vyplňte a vložte do  e-mailu vyplnený nasledujúci dotazník klienta (vyplniť oranžové polia):  • Konečné ceny sa stanovujú dohodou strán v závislosti od charakteru, množstva a štádia pripravenosti dokladov, náročnosti spracovania, vedenia zákaziek, stredísk a pod. a tiež od Vašich individuálnych požiadaviek a potrieb. Pri veľkom počte dokladov alebo u zabehnutých klientov môže byť po dohode cena za spracovanie stanovená aj ako mesačný paušál.
  • Zaisťujeme pre klienta kompletný servis a požadujeme jedine donesenie kompletných dokladov k spracovaniu v dostatočnom predstihu, obvykle do 10. - 18. dňa nasledujúceho mesiaca (podľa dohody).  V prípade, že klient dodá doklady 72 hodín pred termínom na podanie DPH priznania, účtujeme príplatok za expresné spracovanie. U neplatiteľov DPH odporúčame predkladať doklady k spracovaniu aspoň raz za štvrťrok (v dohodnutých termínoch). Za nárazové spracovanie dokladov raz ročne až po skončení zdaňovacieho obdobiasa účtuje príplatok. Aj preto sa oplatí dodávať doklady priebežne.
  • Ak doklady dodané zákazníkom na spracovanie nie sú vytriedené a zoradené, alebo ak neobsahujú všetky predpísané náležitosti , dodávateľ si vyhradzuje právo fakturácie poplatku za vypracovanie a tlač takéhoto účtovného dokladu a s tým spojených úkonov podľa cenníka.
  • Mzdové účtovníctvo a personalistika sa nezahŕňajú do ceny za účtovníctvo a sú ocenené samostatne.
  • KONEČNÁ CENA SA STANOVUJE DOHODOU.
  • V prípade záujmu Vám preto radi zostavíme presnejšiu cenovú kalkuláciu podľa Vašich požiadaviek a individuálnych potrieb a pripravíme pre vás vhodné riešenie. 


Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať https://mmuctovnictvo.webnode.sk/kontakt/

... a v ponuke je mnoho ďalších služieb ...

individuálnu cenovú ponuku Vám pripravíme na základe Vašich požiadaviek


  • Zápisom v podvojnom účtovníctve sa rozumie jeden zápis do účtovného denníka, pričom sú použité zložité zápisy, tj. v jednom riadku je zápis na stranu MD a súčasne aj na stranu DAL. Napr. jednopoložková faktúra u platiteľa DPH = 2 riadky v účtovnom denníku.
  • Zápisom v jednoduchom účtovníctve sa rozumie 1 riadok v peňažnom denníku, 1 zápis do knihy záväzkov, 1 zápis do knihy pohľadávok, 1 zápis do kníh majetku, 1 zápis do knihy sociálneho fondu, 1 zápis do knihy interných dokladov.

Vyplňte formulár a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.