Služby

SPOĽAHLIVOSŤ NA PRVOM MIESTE

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

 • Komplexné vedenie podvojného účtovníctva už od 50 Eur/mes. (30 účtovných položiek/mes.) 
 • Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva už od 30 Eur/mes. (20 účtovných položiek/mes.)
 • Účtovníctvo neziskových organizácií
 • Spracovanie účtovných závierok, inventarizácie
 • Kontrola saldokonta pohľadávok a záväzkov
 • Vedenie pokladnice
 • Evidencia a odpis majetku
 • Kontrola a rekonštrukcie účtovníctva

DAŇOVÉ PRIZNANIA

 • Daň z pridanej hodnoty
 • Daň z príjmu fyzických osôb už od 20 Eur
 • Daň z príjmu právnických osôb
 • Daň z motorových vozdiel
 • Daň z nehnuteľností
 • Spotrebné dane
 • Registrácie k rôznym druhom daní

MZDY A PERSONALISTIKA

 • Spracovanie miezd už od 30 Eur/mes.
 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov 
 • Mesačné prehľady za zamestnancov
 • Ročné Hlásenie za zamestnancov
 • Ročné zúčtovanie dane
 • Komunikácia s úradmi
 • Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd a iných dokumentov

EKONOMICKÉ PORADENSTVO

 • Ekonomické poradenstvo
 • Účtovné poradenstvo s orientáciou na dane
 • Poradenstvo pri zakladaní živnosti, spoločnosti alebo občianskeho združenia
 • Poradenstvo v oblasti obchodnej stratégie, marketingu a cenotvorby
 • Vykonávanie účtovného dozoru nad začínajúcimi účtovníkmi, aj priamo vo vašich firmách

ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY

 • Administratívna príprava dokladov pred zaúčtovaním
 • Vyhotovenie zápisníc z valných zhromaždení 
 • Obchodná korešpondencia
 • Vedenie skladového hospodárstva
 • Vedenie knihy jázd
 • Vypracovanie cestovných príkazov s výpočtom cestovných náhrad

OSTATNÉ SLUŽBY

 • Vypracovanie štatistiky
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Vypracovanie pracovného a prevádzkového poriadku 
 • Vypracovanie registratúrneho poriadku
 • Finančné analýzy
 • Príprava podkladov pre banky
 • Vyhotovenie kúpno-predajných zmlúv a pod.
ASTRAFIN s.r.o., Osloboditeľská 10, 831 07 Bratislava, +421 948 514 277
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky