Colné konanie v dovoze občanov po novom 

11.06.2017

Od 1. mája sa zmenili podmienky pre colné konanie v dovoze pre občanov.  Elektronizácia by mala zefektívniť a urýchliť celý proces okolo colných formalít. 

Ak si občan objedná tovar pre vlastnú potrebu:

  • z tretej krajiny 
  • v hodnote nad 22 eur
  • prostredníctvom súkromnej kuriérskej spoločnosti 

colné konanie vykonáva už len elektronicky.

Nevyhnutnosťou je mať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a byť zaregistrovaný. Za kupujúceho môže celý proces vybaviť aj prepravca alebo splnomocnený colný deklarant. 

Povinné elektronické colné konanie v dovoze sa týka aj firiem. Informácie nájdete na https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/sk-sk/tituln%C3%A1str%C3%A1nka.aspx .

Nutnosťou pre elektronické colné konanie je kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Ten je zadarmo napríklad súčasťou nového elektronického občianskeho preukazu. KEP je potrebné si aktivovať na stránke https://www.slovensko.sk a následne je potrebné zaregistrovať sa v Centrálnom elektronickom priečinku https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/

Viac informácii o dovoze tovaru občanmi pre vlastnú potrebu nájdete na stránke FS https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/clo/dovoz.