Novinky

ZO SVETA DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA

Od 1. apríla 2019 odštartoval v ostrej prevádzke projekt eKasa. Povinná k tomuto dátumu je iba pre podnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Od uvedeného dátumu budú musieť využívať iba riešenia kompatibilné s napojením na finančnú správu.

Od 1.8.2018 vstúpil do platnosti nový sadzobník pokút Sociálnej poisťovne. Zvýšila sa napr. pokuta za oneskorené prihlásenie alebo odhlásenie zamestnanca do resp. z registra poistencov Sociálnej poisťovne a tiež pokuty za oneskorené alebo žiadne podanie mesačného výkazu alebo výkazu poistného.

Mnohým podnikateľom od 1. júla 2018 nastali zmeny v podobe vzniku povinnosti platiť povinné poistné do Sociálnej poisťovne, mnohým zas táto povinnosť k 1. júlu 2018 zanikla. Tým SZČO a podnikateľom, ktorí si odložili podanie daňového priznania na 30.6.2018, tieto zmeny nastávajú až k 1.10.2018.

Nebude možné zlúčenie či splynutie obchodných spoločností, ak by výsledkom fúzie mala byť spoločnosť v úpadku. Nebudú tiež môcť "fúzovať" spoločnosti, ktoré sú v konkurze, v likvidácii a o ktorých súd rozhodol, že budú zrušené.

Od 1.1.2018 sa zmenil minimálny vymeriavaci základ na výpočet poistného do zdravotnej a sociálnej poisťovne na 456 Eur, čím sa zmenila aj výška minimálnych mesačných platieb poistného pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom.

Od septembra 2017 sa ruší doterajší mesačný limit 3000 vydaných pokladničných dokladov pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Podnikatelia tak môžu od septembra využívať bezplatne VRP už bez obmedzení. Registráciu k používaniu VRP je možné vykonať priamo online v prostredí VRP podľa tam uvedených pokynov.

ASTRAFIN s.r.o., Osloboditeľská 10, 831 07 Bratislava, +421 948 514 277
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!