SZČO – Poistné do Sociálnej poisťovne od 1.júla 2018

31.07.2018

Mnohým podnikateľom od 1. júla 2018 nastali zmeny v podobe vzniku povinnosti platiť povinné poistné do Sociálnej poisťovne, mnohým zas táto povinnosť k 1. júlu 2018 zanikla. Tým SZČO a podnikateľom, ktorí si odložili podanie daňového priznania na 30.6.2018, tieto zmeny nastávajú až k 1.10.2018.

  • Ak podnikáte so živnostenským či iným oprávnením, alebo aj ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) bez oprávnenia a za rok 2017 ste dosiahli hrubý príjem z podnikania viac ako 5 472 eur, od 1. júla 2018 vám vznikla povinnosť platiť poistné.
  • Ak vám k 30. júnu 2018 trvá povinné poistenie SZČO a za rok 2017 ste dosiahli príjem z podnikania viac ako 5 472 eur, máte naďalej povinnosť platiť poistné.
  • Ak máte predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 a dosiahli ste príjem z podnikania viac ako 5 472 eur, povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne vám trvá aj po 1. októbri 2018 (alebo vám k tomuto dátumu môže vzniknúť).
  • Ak ste ako SZČO za rok 2017 dosiahli hrubý príjem z podnikania nižší ako 5 472 eur, od 1.júla 2018 Vám povinné sociálne poistenie SZČO zaniká (pri predlženi termínu na podanie daňového priznania od 1.októbra 2018).

Sociálna poisťovňa pošle samostatne zárobkovo činnej osobe oznámenie, ak jej:

  • od 1. júla 2018/1. októbra 2018 vzniká povinné poistenie
  • pokračuje povinné poistenie aj po 30. júni 2018/30. septembri 2018
  • zaniká povinné poistenie k 30. júnu 2018/30. septembru 2018

Ak ste od 1. júla 2018 povinne poistení, v oznámení zo Sociálnej poisťovne sa dozviete aj novú výšku poistného (do 23. júla 2018). Toto poistné treba prvýkrát zaplatiť za júl so splatnosťou 8. augusta 2018.

Ak máte predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017, novú výšku poistného zaplatíte prvýkrát za október so splatnosťou 8. novembra 2018.

V prípade, že by SZČO nedostala oznámenie zo Sociálnej poisťovne  alebo mala akékoľvek pochybnosti ohľadom platenia poistného, odporúčame, aby sa obrátila na svoju pobočku Sociálnej poisťovne. 

A nezabudnite si skontrolovať a správne nastaviť číslo účtu, variabilný symbol, špecifické symboly a čiastky na úhradu v trvalých príkazoch.


ASTRAFIN s.r.o., Osloboditeľská 10, 831 07 Bratislava, +421 948 514 277
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!