Postrehli ste ? 

21.11.2019

Najmä zamestnávatelia zamestnávajúci dôchodcov by mali zbystriť pozornosť. Od januára 2020 totiž začne platiť dôležitá zmena v plnení povinností a platení odvodov zamestnávateľa za pracujúcich starobných či invalidných dôchodcov.

Kým doteraz bol pre zamestnávateľov na účely platenia poistného za nich rozhodujúci deň priznania dôchodku, od začiatku roka 2020 to už bude deň vydania samotného rozhodnutia o priznaní dôchodku. V praxi totiž doteraz často dochádzalo k problémom s vykazovaním a odvádzaním poistného, ak bol takémuto dôchodcovi priznaný dôchodkok so spätnou platnosťou. Zamestnávateľ v takom prípade musel spätne opravovať a zasielať opravené mesačné výkazy a výkazy poistného za takéhoto zamestnanca a následne riešiť s poisťovňou preplatok. Pre zamestnávateľa to bola veľmi nepríjemná a časovo náročná povinnosť. Toto sa od 1.1.2020 zmení a povinnosť opravovať výšku poistného za dôchodcu pri spätnom priznaní dôchodku bude mať len odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku a nie odo dňa, od ktorého mu bol (aj spätne) priznaný. Zmena sa týka aj v platení odvodov SZČO dôchodcov.

Viac info na stránke Sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/


ASTRAFIN s.r.o., Osloboditeľská 10, 831 07 Bratislava, +421 948 514 277
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky