Postrehli ste už legislatívne zmeny od 1.1.2020 ?

25.12.2019

Ak ešte nie, mám pre Vás sumár toho najdôležitejšieho !

Od 1.1.2020 nastávajú väčšie či menšie zmeny v týchto oblastiach:

 • minimálna mzda - 3,333 Eur/hod., mesačná 580,00 Eur/mes. pri plnom úväzku.

           Od toho sa odvíjajú aj zvýšené hodnoty pre stupne náročnosti práce, ako aj                    mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas, v sobou, v nedeľu a v sviatok.

 • životné minimum 210,20 Eur
 • nezdaniteľná čiastka základu dane  na daňovníka 4 414,20 Eur ročne. 
 • znížila sa však ročná suma základu dane na daňovníka na sumu 19 506,56 Eur, od ktorej už nie je možné uplatniť si plnú odpočítateľnú položku na daňovníka. Od sumy základu dane 37 163,36 Eur už nie je možné si uplatniť žiadnu odpočítateľnú položku na daňovníka a súčasne nastupuje sadzba dane 25%.
 • zvyšuje suma daňového bunusu na 45,44 Eura na dieťa do 6 rokov veku a na 22,72 Eura na dieťa nad 6 rokov veku. 
 • zvyšuje sa aj výška rodičovského príspevku. 
 • maximálny príjem pre účely podania DP FO za rok 2020 sa stanovil  na          2 207,10 Eur.

V oblastí daní a účtovníctva prichádza od 1.1.2020 k viacerým zmenám, napr.:

 • zaokrúhľovanie daňových odpisov na 2 desatinné miesta matematicky
 • suma zamestnaneckej prémie, nepeňažný príjem, podiel zaplatenej dane, základ dane, preddavky na daň, aj zdaniteľná mzda či samotná daň, nezdaniteľná časť základu dane aj daňový bonus taktiež matematicky na 2 desatinné miesta

Týka sa to však až daní a miezd v súvislosti s rokom 2020. Na daňové povinnosti za rok 2019 sa použije ešte zaokrúhlenie v znení účinnom do 31.12.2019.

 • povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov pri poslednej známej daňovej povinnosti nad 5 000 Eur (oproti terajším 2 500)

Sadzby dane právnických osôb od 1.1.2020:

 • Daňovník  s príjmami (výnosmi) max. 100 000 Eur ročne - 15 %
 • ostatní daňovníci - 21 %

Sadzby dane fyzických osôb od 1.1.2020: 

 • 15% u daňovníka s príjmami (výnosmi) z podnikania a inej samosatne zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 max. 100 000 Eur ročne

Ale pozor !  15% sadzba dane fyzických osôb sa týka len aktívnych príjmov dosiahnutých podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP s výškou príjmu max. 100 000 eur ročne!  Pri  vyšších príjmoch podľa § 6 ods a a 2, alebo pri príjmoch dosiahnutých podľa ostatných ustanovení Zákona o dani z príjmu sa posudzuje sadzba dane odlišne ! (o tom podrobnejšie v niektorom z ďalších článkov)

Zavedenie odpisovej skupiny 0:

 • doba odpisovania 2 roky
 • pre elektromobily a automobily s označením paliva v TP ako BEV alebo PHEV
 • uplatnenie možné už pri podaní daňového priznania za rok 2019 po 31.12.2019 !!!
 • platí aj na elektromobily a BEV a PHEV vozidlá obstarané aj pred rokom 2020, pričom už uplatnené odpisy sa nemenia


... mení sa spôsob umorovania daňovej straty, zavádza sa pojem mikrodaňovník atď., ale o tom už pokračovanie nabudúce ...

ASTRAFIN s.r.o., Osloboditeľská 10, 831 07 Bratislava, +421 948 514 277
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky