Platby na poistné SZČO od 1.1.2018

03.01.2018

Od 1.1.2018 sa zmenil minimálny vymeriavaci základ na výpočet poistného do zdravotnej a sociálnej poisťovne na 456 Eur, čím sa zmenila aj výška minimálnych mesačných platieb poistného pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom. 

Už za mesiac január 2018 preto zaplatia povinne nemocensky a dôchodkovo poistené SZČO odvod na sociálne poistenie najmenej vo výške 151,16 Eur a na zdravotné poistenie najmenej vo výške 63,84 Eur, ak jej zdravotná poisťovňa neurčila inú výšku preddavku na zdravotné poistenie. Podnikatelia a SZČO by preto mali myslieť na túto zmenu a upraviť si trvalé príkazy v banke, ak ich majú nastavé. Prvýkrát nové sumy poistného musia zaplatiť do 8.2.2017.

ASTRAFIN s.r.o., Osloboditeľská 10, 831 07 Bratislava, +421 948 514 277
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!